Halvering collegegeld gaat door

De Eerste Kamer heeft dinsdagavond ingestemd met het voorstel van minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs om het collegegeld voor eerstejaars te halveren. Dat betekent dat de maatregel al in september van kracht wordt. 

11 Juli 2018

'Er valt nu een gat'

De universiteit krijgt voorlopig nog geen ombudsfunctionaris voor het personeel. Personeelspartij FNV Overheid is daar ‘ontstemd’ over.

03 Juli 2018

Bestuurslid Quintus treedt af na seksueel wangedrag

Een bestuurslid van studentenvereniging Quintus doet tijdelijk afstand van zijn functie naar aanleiding van seksueel wangedrag bij drie vrouwen.

Dat bleek gisteravond op de algemene ledenvergadering (ALV). Aanleiding voor de ingelaste vergadering was een ingezonden stuk, ondertekend door de herendisputen Sjap Eisjedies, Amigos en Olympus en damesdisputen Vampierelles en JoJo, waarin ze het seksueel wangedrag van het bestuurslid aan de kaak stellen.

Verschillende leden zouden door hem zijn dronken gevoerd, meegenomen naar de commissiegangen en aangerand. Volgens de schrijvers wilden de meeste van hen uit angst of schaamte echter geen getuigenis afleggen.

27 Juni 2018

De docent is kwijt

Zowel de ombudsfunctionaris voor studenten als de vertrouwenspersoon personeelsaangelegenheden hebben in 2017 fors meer klachten ontvangen dan een jaar daarvoor.

25 Juni 2018

Stress door leenstelsel

De druk op jongeren om te presteren lijkt toe te nemen. Een van de oorzaken is mogelijk de invoering van het leenstelsel, dat schrijft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in de Volksgezondheid Toekomstverkenning 2018.

21 Juni 2018

Rechtszaak tegen Engels gaat door

Tijdens het kort geding over Engels op universiteiten trok Beter Onderwijs Nederland haar vordering tegen de onderwijsinspectie in.

21 Juni 2018

Augustinus hoopt op vergunning

Studentenvereniging Augustinus moet nog afwachten of het een vergunning krijgt voor de lustrumviering. Die zou van 6 tot 17 juli in de Leidse ijshal plaatsvinden.

21 Juni 2018

Student vindt stokoud graf

Bij een gezamenlijke opgraving van het Leidse archeologiebedrijf Archol en eerstejaars studenten archeologie doken twee zevende-eeuwse graven op, onder de voormalige sportvelden van het USC. ‘De vraag is: waar ligt de rest?’

21 Juni 2018

'Garandeer vrije pers'

Universiteitsbladen zijn niet allemaal onafhankelijk, en hogescholen hebben soms helemaal geen vrije media. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) wil daarom van het ministerie een garantie voor vrije pers bij elke instelling.

21 Juni 2018

Haagse colleges mogelijk opgenomen

De faculteit Governance and Global Affairs gaat iemand aanstellen om het opnemen van hoorcolleges mogelijk te maken. Dat maakte het faculteitsbestuur in de laatste raadsvergadering bekend.

21 Juni 2018

Het Arsenaal verhuist

Het Arsenaal, waar officieel nog de Oost-Azië-opleidingen Chinastudies, Japanstudies en Koreastudies zitten, gaat verhuizen.

14 Juni 2018

‘Duizend euro is betekenisvol’

De Eerste Kamer heeft kritiek op het plan van minister Van Engelshoven van Onderwijs om het collegegeld voor eerstejaars volgend collegejaar te halveren.

14 Juni 2018

Nieuwe afvalscheidingsborden

Het Universitair Facilitair Bedrijf heeft nieuwe afvalscheidingsborden boven de afvalbakken in de kantines geplaatst. Ze vervangen de oude borden, omdat deze te onduidelijk zouden zijn.

14 Juni 2018

Kort nieuws