Minder internationale studenten

Universiteiten en hogescholen moeten de studentenstroom uit het buitenland gaan beheersen door hoger collegegeld te vragen aan niet-Europeanen, of door beperkte plaatsen beschikbaar te stellen.

17 Mei 2018

'Werkdruk verandert niet'

Er moeten alternatieve manieren worden bedacht om de werkdruk op de faculteit Geesteswetenschappen aan te pakken, omdat het faculteitsbestuur niet verwacht dat de rijksbijdrage zal toenemen.

17 Mei 2018

'Jong talent wordt buitengesloten'

Wetenschapsgeld wordt steeds vaker verdeeld in grote brokken voor consortia van samenwerkende onderzoekers. Het Young Faculty Network van het LUMC vraagt zich af of dat de beste manier is.

17 Mei 2018

Werken rendementsregels?

Studentenpartij ONS heeft grote twijfels over de effectiviteit van studierendementsmaatregelen.

17 Mei 2018

Minister: mbo'ers zijn ook studenten

‘Stel studentenverenigingen open voor mbo’ers’, was de oproep van minister van onderwijs Ingrid van Engelshoven vorige week. De grote Leidse studentenverenigingen lijken niet direct enthousiast en houden zich vooralsnog op de achtergrond over de suggestie.

17 Mei 2018

Instroom Geesteswetenschappen gedaald

Na jaren van een groeiend aantal nieuwe bachelorstudenten aan de faculteit Geesteswetenschappen is de instroom in 2017 met 136 studenten gedaald (9,9 procent).

17 Mei 2018

Eigen mok? Toch geen extra stempel!

De regel dat studenten en medewerkers die koffie of thee halen bij het Café UBé in de Universiteitsbibliotheek, twee stempels op hun stempelkaart krijgen als ze een eigen mok meenemen, wordt weer afgeschaft. Sterker nog, de regel is nooit officieel ingevoerd.

17 Mei 2018

Twijfels over hoger collegegeld

De universiteitsraad en het college van bestuur zijn akkoord over het instellingscollegegeld voor volgend jaar. Alleen over de nieuwe International Bachelor of Bioscience zijn nog vragen

17 Mei 2018

'We mogen niet naar binnen'

‘Ik mag niet naar binnen’, zegt Fiona (24, pabo), die aan de Hogeschool Leiden studeert, als ze om half negen ’s ochtends de deur van de Universiteitsbibliotheek aan de Witte Singel uit komt lopen. ‘Dat is jammer. Want dit is echt een hele fijne plek om te studeren.’

07 Mei 2018

Na de eerste beurs volgen er meer

Wie een startbeurs (Veni) van subsidieverstrekker NWO binnenhaalt, heeft vervolgens een grotere kans op vervolgbeurzen en om hoogleraar te worden dan collega’s die nét achter het net visten.

26 April 2018

Navo-baas: 'Jaloers op Jaap'

Nederland moet meer uitgeven aan defensie, Trumps daden zeggen meer dan zijn woorden, en aan Denemarken heb je niet zoveel. Aldus NAVO-baas Jens Stoltenberg, die vorige week langskwam op de universiteit, om vragen van studenten te beantwoorden.

26 April 2018

Zorgen over halvering collegegeld

De Tweede Kamer stemt vandaag over het voorstel van het kabinet om het collegegeld voor eerstejaars studenten te halveren. De maatregel wordt vrijwel zeker ingevoerd. Toch hebben zowel de oppositie als de coalitiepartijen kritiek.

26 April 2018