Voldoendes herkansen is succes

24 Januari 2019

De pilot om maximaal drie voldoendes te herkansen tijdens de bachelor aan de faculteit Geesteswetenschappen is succesvol, vinden de faculteitsraad en het faculteitsbestuur. En dus blijft deze mogelijkheid naar alle waarschijnlijkheid bestaan.

Voordat de pilot in het collegejaar 2016-2017 van start ging, had het faculteitsbestuur wel een bezwaar: gevreesd werd voor een toenemende werkdruk voor docenten.

Nu de pilot twee jaar heeft gedraaid, heeft het bestuur geen noemenswaardige klachten van docenten ontvangen dat de mogelijkheid tot het herkansen van voldoendes daadwerkelijk meer werkdruk heeft veroorzaakt.

Ook heeft het geen meetbare invloed op het bachelorrendement, omdat het aantal studenten dat van de herkansingen gebruik heeft gemaakt daarvoor te klein is: in totaal hebben 460 studenten van de regeling gebruikgemaakt.

Veruit de meesten (404) hebben slechts één tentamen herkanst, 47 studenten herkansten er twee en negen studenten hebben alle drie de mogelijkheden benut.

Wel is het faculteitsbestuur van mening dat het laatste cijfer moet tellen, en niet het hoogste cijfer zoals nu het geval is. Het argument daarvoor is dat de student dan een ‘reële afweging maakt om op een serieuze manier het tentamen aan te gaan en daarmee te voorkomen dat het gezien wordt als “gewoon een mogelijkheid”’, schrijft het bestuur.

De studentgeleding en een deel van de personeelsgeleding van de faculteitsraad ziet veel liever dat het hoogste cijfer blijft tellen, laat raadslid Jan Sleutels desgevraagd weten. In het voorjaar wordt erover gestemd. SVL

Deel dit bericht:

Nieuws