‘Schaf asociaal leenstelsel af’

Foto: Taco van der EbStudentenprotest tegen het leenstelsel op het Malieveld in Den Haag, 2014.

24 Januari 2019

De SP en DENK deden vorige week in de Tweede Kamer een poging om het sociaal leenstelsel af te schaffen. De toegankelijk van het hoger onderwijs zou door het stelsel namelijk in het geding zijn. Minister Van Engelshoven van Onderwijs gaf echter geen krimp.

Het debat in de Kamer spitste zich toe op cijfers van de internationale economische samenwerkingsorganisatie OESO.

Deze organisatie publiceerde afgelopen september een rapport  waaruit blijkt dat in Nederland kinderen van ouders met een laag inkomen, minder vaak gaan studeren. Kinderen met ouders die geen hoger onderwijs hebben gevolgd, starten ook minder vaak een studie. Dat geldt ook voor kinderen met een migratieachtergrond.

Volgens Peter Kwint van de SP maakt het leenstelsel deze problemen alleen maar groter. ‘Als je opgroeit in een gezin waarin je de ontwrichtende werking ziet van het jezelf in de schulden steken, ben je op 17- of 18-jarige leeftijd ook wat minder snel geneigd om zelf schulden aan te gaan. Neemt het kabinet dit jongeren kwalijk? Of snappen ze het eigenlijk ook wel?

Kwint: ‘Ik weet wat het kabinet tot nu toe doet, en dat is de rente verhogen, zodat schulden nog verder toenemen. Dat is toch totaal tegengesteld aan het stimuleren van gelijke kansen voor iedereen?’

‘Schaf het asociale leenstelsel af, omdat onderzoeken laten zien dat mensen die weinig geld hebben, minder vaak gaan studeren’, vond Farid Azarkan van DENK.

Minister Van Engelshoven erkende al eerder in een Kamerbrief dat er inderdaad ‘sprake van kansenongelijkheid is bij alle landen die door de OESO’ zijn onderzocht. Maar, voegde ze daar aan toe. ‘De kansenongelijkheid in Nederland in internationaal perspectief niet opvallend groot is.’

Donderdag in de Kamer pakte de minister er een ander onderzoek bij: De Monitor Beleidsmaatregelen. Dat rapport laat volgens de minister zien dat het eigenlijk best goed gaat met de toegankelijkheid.

‘Het totale aantal studenten met een migratieachtergrond dat doorstroomt naar het hoger onderwijs, is in het studiejaar 2016/2017 toegenomen met zes procent’, aldus Van Engelshoven. ‘Dus daar zien we in de cijfers niet terug dat de invoering van het sociaal leenstelsel een rol zou spelen bij de instroom.’
Ze voegde daar aan toe dat ‘er groepen zijn die een grotere aversie hebben tegen het lenen, bijvoorbeeld ook de “eerstegeneratiestudenten,” maar dat heeft geen invloed op hun beslissing om toch te gaan studeren.’ VB

Deel dit bericht:

Nieuws