Instroom Geesteswetenschappen gedaald

17 Mei 2018

Na jaren van een groeiend aantal nieuwe bachelorstudenten aan de faculteit Geesteswetenschappen is de instroom in 2017 met 136 studenten gedaald (9,9 procent).

Dat komt voornamelijk door het lagere aantal studenten bij de bacheloropleiding International Studies.
Dat staat in de memo ‘Stand van zaken Bestuursafspraken FGW’. Daarmee zit de faculteit weer op het niveau van 2015, toen de faculteit 1.238 nieuwe bachelorstudenten verwelkomde, tegenover 1.244 in 2017. Met dit cijfer duikt de faculteit onder de voor 2016-2019 vastgelegde norm.

Voor de opleiding International Studies is de daling echter geen probleem, zegt opleidingsvoorzitter Joost Augusteijn. ‘We voldoen nog steeds aan onze eigen doelstelling van vijfhonderd studenten per jaar. In 2016 waren het er juist meer dan zeshonderd, maar in 2017 waren het er weer ongeveer vijfhonderd.’

De bachelor International Studies is veruit de grootste opleiding van de faculteit. De ruim honderd studenten minder in 2017, verklaren dus grotendeels de totale daling van de instroom. Voor 2019 is afgesproken te streven naar 1.350 nieuwe studenten. Het achterliggende doel van deze afspraak is om het landelijk marktaandeel te behouden. Nu de norm voor 2017 niet is gehaald, is het onzekerder geworden of in 2019 de doelstelling van 1.350 studenten wordt bereikt. SvL

Deel dit bericht:

Nieuws