College wil verplichte matching

Alle aankomende studenten krijgen uitgebreide test

29 Maart 2018

Het college van bestuur wil in vijf jaar tijd universiteitsbreed verplichte matching invoeren. Het is echter nog onduidelijk hoe effectief die matching is.

DOOR VINCENT BONGERS De universiteit wil scholieren zo goed mogelijk informeren over de opleiding die ze mogelijk gaan kiezen, om zo studie-uitval tegen te gaan. Aankomende studenten vullen al een online vragenlijst in; de zogeheten studiekeuzecheck. Verder bieden opleidingen al matchingsactiviteiten aan. Die zijn echter bij veruit de meeste studies niet verplicht.

 
Het college wil daar verandering in gaan brengen. Het plan is dat in vijf jaar tijd alle studies een verplichte matching hebben. Volgens een notitie van het college lijkt het aanbieden van een verplichte activiteit ‘tot minder uitval te leiden in vergelijking met een vrijwillige activiteit.’
 
Daarnaast is ‘matching het sluitstuk van het studiekeuzeproces van een aankomend student en daarmee complementair aan studievoorlichting.’ Matching is iets anders dan selectie, benadrukt het college overigens. Als een student ondanks een negatief advies graag wil beginnen met een opleiding, dan kan dat. De keuze is aan de student.

 
De universiteit is al driftig aan het experimenteren met verplichte matching. Bij psychologie, biofarmaceutische wetenschappen en security studies lopen pilots. Ook natuur - en sterrenkunde en de bachelorspecialisatie International Relations and Organisations van politicologie hebben voor het studiejaar 2018-2019 bij wijze van proef de verplichte matching ingevoerd.

 
Het universitair kenniscentrum ICLON heeft de eerste drie pilots geëvalueerd. Aankomende studenten die de matching bij psychologie doen, krijgen drie modules voor de kiezen: inleiding in de psychologie, methoden en statistiek en studieloopbaanperspectieven. De eerste twee onderdelen zijn gebaseerd op eerstejaarsvakken van de bachelor. ‘Inleiding in de psychologie vergt veel leeswerk en dat is iets waar eerstejaarsstudenten vaak moeite mee hebben. Methodologie en statistiek worden ook vaak als lastig ervaren door studenten.’ Voor beide onderdelen wordt een aparte kennistest afgenomen.

 
Of de matching ook echt effect heeft, is nog niet geheel duidelijk, blijkt uit het rapport van het ICLON over de drie pilots: ‘Van de aanmelders in Studielink heeft ongeveer tweederde de matching afgerond. Vervolgens is ongeveer de helft van het totale aantal aspirant-studenten dat zich in eerste instantie had aangemeld voor de studie ook daadwerkelijk begonnen met de opleiding in september. Een aantal hiervan heeft een advies ontvangen waarin twijfels worden geuit. Op dit moment is het nog niet mogelijk om duidelijke conclusies te verbinden aan deze aantallen.’

 
Wel stelt het ICLON dat studenten die de verplichte matching bij bio-farmaceutische wetenschappen hebben doorlopen, het significant beter doen dan voorgaande lichtingen. Bij psychologie is dat niet het geval. Dat laatste kan mogelijk verklaard worden door het feit dat die opleiding al een numerus fixus had en dus al een vorm van selectie hanteerde. Het is echter nog te vroeg om definitieve conclusies te trekken op de werking van matching.

'Hoe gaat dit er uit zien?’ 

 

De universiteitsraad is nog niet helemaal overtuigd door het voorstel van het college van bestuur. ‘Een duidelijk uitvoeringsplan ontbreekt.’

 

‘Verplichte matching kan een goed middel zijn om de juiste student op de juiste plek te krijgen. En om uitval te verminderen’, zei Bart van der Steen van personeelspartij FNV Overheid tijdens de universiteitsraadsvergadering maandag. ‘Het voorstel dat er nu ligt is echter nog wel erg algemeen. Een duidelijk uitvoeringsplan ontbreekt. Wat gaat het bijvoorbeeld kosten? Het is nog niet precies duidelijk waar we mee instemmen. We zouden kunnen instemmen onder voorwaarden. We willen het uitvoeringsplan in de raad bespreken. We willen graag duidelijkheid over de verdeling van de kosten en hoeveel werk medewerkers kwijt gaan zijn aan de matching. De opleidingen moeten zoveel mogelijk ontlast worden.’

 
Daar komt nog bij dat nog niet alle pilots zijn geëvalueerd.

 
Joris Claessens van studentenpartij LVS had ook nog de nodige bedenkingen: ‘Ik heb zo mijn twijfels over het onder voorwaarden instemmen. Dat kan erg gevaarlijk zijn. Instemmen is toch instemmen. Ik vind dat er nog veel onduidelijk is over hoe het er allemaal uit gaat zien.’

 
Alderik Oosthoek van studentenpartij ONS merkte op dat heel belangrijk is dat bij de matching verzamelde gegevens ‘nooit tegen de student gebruikt mogen worden.’

 
Mogelijk schrikt verplichte matching ook groepen af die al ondervertegenwoordigd zijn op de universiteit, stelde Claessens. ‘Dit kan voor de diversiteit klappen gaan opleveren en die is al niet optimaal aan deze universiteit.’
Het college spreekt op 9 april met de raad over het voorstel. VB

Deel dit bericht:

Nieuws