Minister verdeelt onderzoeksgeld

15 Maart 2018

Het kabinet gaat investeren in wetenschap en onderzoek. Voor zowel fundamenteel als voor toegepast onderzoek komt 100 miljoen euro beschikbaar in 2018, 150 miljoen in 2019 en 200 miljoen in 2020.

Daarnaast komt er in 2018 en 2019 50 miljoen beschikbaar voor onderzoeksinfrastructuur. Van dit geld besteedt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in 2018 175 miljoen euro, in 2019 238 miljoen en in 2020 250 miljoen. In een brief aan de Tweede Kamer licht OCW-Minister Ingrid van Engelshoven toe waar dat geld naartoe gaat.

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA), een verzameling vragen van Nederlanders die binnenkort onderzocht zullen worden, krijgt het grootste bedrag. De NWA levert een belangrijke bijdrage aan wetenschappelijke doorbraken en maatschappelijke opgaven als klimaat en gezondheid.

Elk jaar komt er 20 miljoen beschikbaar voor de digitale onderzoeksinfrastructuur, met als prioriteit de supercomputer. Data moeten optimaal toegankelijk zijn en goed beschermd worden. Dit draagt bij aan big data-onderzoek om bijvoorbeeld klimaatverandering beter te begrijpen.

Daarnaast gaat er elk jaar 5 miljoen naar Veni-, Vidi- en Vici-beurzen. Dat is de Vernieuwingsimpuls, waardoor ruimte ontstaat voor wetenschappelijk talent om onderzoek uit te voeren.

Voor sectorplannen, met name bij bèta- en technisch onderzoek, is 35 miljoen per jaar gereserveerd. Daar neemt het aantal studenten namelijk toe, waardoor leraren meer werkdruk ervaren. Door een sectorplan kan de aansluiting van onderwijs en onderzoek op de arbeidsmarktvraag verbeteren.
 
Verder is er een budget van 15 miljoen in 2018, 20 miljoen in 2019 en 25 miljoen in 2020 voor het versterken van praktijkgericht onderzoek op het hbo. Daardoor wordt het makkelijker om Europese subsidies te krijgen en kunnen vaste contracten gefinancierd worden.
 
Ten slotte gaat de regering investeren in onderzoeksfaciliteiten: de nationale roadmap (een overzicht van de grootschalige onderzoeksinfrastructuur) wordt opgehoogd in 2018 met 30 miljoen euro en datzelfde bedrag kan het jaar erna uitgegeven worden aan faciliteiten van wereldformaat, zoals internationale telescopen. DT

Deel dit bericht:

Nieuws