Promoveren zonder prof

15 Juni 2017

Vorige week stemde de Eerste Kamer in met een uitbreiding van het promotierecht. Ook UHD’ers mogen nu promotor worden.

Ook wordt de graad van ‘doctor’ met de nieuwe wet formeel gelijkgesteld aan de internationale titel ‘PhD’.
In het oorspronkelijke wetsvoorstel zou het aanwijzen van het ius promovendi volledig terechtkomen bij het College van Promoties van de universiteiten. Dat ging de Tweede Kamer echter wat ver, vandaar dat het recht nu alleen voor universitair hoofddocenten en hoogleraren geldt. Lectoren van HBO’s mogen promotor worden, als ze een nulaanstelling bij een universiteit hebben.
In andere landen mogen ook niet-profs al promotor zijn. Dat is eerlijker, want veel promovendi krijgen hun begeleiding niet van de hoogleraar. De gelijktrekking is ook handig voor Nederlandse onderzoekers die willen solliciteren voor een positie in het buitenland. Nu hebben hun internationale concurrenten promoties op hun naam, en zij niet. BB

Deel dit bericht:

Nieuws

'Er valt nu een gat'

De universiteit krijgt voorlopig nog geen ombudsfunctionaris voor het personeel. …

15 Juni 2017

De docent is kwijt

Zowel de ombudsfunctionaris voor studenten als de vertrouwenspersoon …

15 Juni 2017