Particuliere huur vaak te hoog

26 Mei 2016

Driekwart van de uitwonende studenten betaalt meer voor zijn kamer dan volgens het wettelijke puntensysteem is toegestaan. Dat blijkt uit onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb).

Studenten betalen gemiddeld bijna zestig euro te veel, volgens gegevens van de LSVb-website checkjekamer.nl. Vorig jaar checkten 2679 studenten daar of hun huurprijs binnen de wettelijke normen valt.
In Leiden bedroeg de gemiddelde huurprijs van de respondenten 310,58 euro. Daarmee zijn de kamers goedkoper dan in veel andere studentensteden. Toch wordt er gemiddeld bijna 75 euro te veel betaald, blijkt uit de enquête.
Daar valt wel wat op aan te merken. Zo is het aannemelijk dat vooral studenten die toch al ontevreden waren met hun kamerprijs, vaker de check uitvoeren. Bovendien huurde tachtig procent van de respondenten bij een particuliere verhuurder. In werkelijkheid is dat zo’n veertig procent. ‘De discrepantie tussen deze cijfers zou kunnen komen doordat studenten die bij woningcorporaties huren, minder snel twijfelen aan hun huur, en dus minder snel geneigd zijn om een dergelijke huurprijscheck in te vullen’, schrijft de LSVb in het rapport. Studentenhuisvesterskoepel Kences gaf dan ook aan zich niet in het rapport te herkennen, en stelde dat de aangesloten corporaties het puntenstelsel hanteren.
Gemeenteraadslid Mart Keuning (ChristenUnie) is nog positief verbaasd over de cijfers. ‘Ik heb als student altijd meer betaald. In Leiden zien we dat de woningcorporaties zich netjes aan het puntensysteem houden, maar bij particulieren gaat het vaak mis. Vorige zomer is er een vergunningensysteem ingevoerd voor bemiddelingsbureaus. Daarmee moest het makkelijker worden om te controleren of ze een deugdelijke administratie voeren, redelijke bemiddelingskosten vragen en niet bemiddelen bij te dure kamers. Omdat de bemiddelingsbureaus vaak een of twee maanden huur als bemiddelingskosten vragen, is het voor hen ook financieel aantrekkelijk om de kamers voor veel geld in de markt te zetten. Het vergunningensysteem is er nu, maar de handhaving moet verbeterd. Op dit moment wordt alleen gecontroleerd of ze de vergunning hebben, niet of ze zich aan de regels houden.’ PM

Deel dit bericht:

Nieuws