Klachten over studieadviseurs

Lange wachttijden en tekortschietende adviezen bij Rechten

20 Mei 2015

Er zijn problemen met de studie­adviseurs op de faculteit Rechten. Studenten moeten soms wel drie maanden wachten op een afspraak en krijgen lang niet altijd informatie waar ze iets aan hebben.

‘Ik krijg van verschillende kanten te horen dat studenten niet tevreden zijn over de openingstijden van het Onderwijs Informatie Centrum (OIC)’, zei Koen Hamelink van studentenpartij LVS tijdens de faculteitsraadsvergadering. ‘Studenten kunnen daar vaak niet terecht. Ik krijg ook regelmatig te horen dat studieadviseurs niet goed bereikbaar zijn en dat ze niet genoeg tijd voor de studenten hebben. Ze zijn dan alleen beschikbaar voor wat kleine vraagjes.’
‘Het duurt soms wel drie maanden voordat studenten bij een studieadviseur langs kunnen’, vulde Duncan Snel van studentenpartij BeP aan.
‘Het is een bottleneck’, erkende rechtendecaan Rick Lawson. ‘Maar we treffen al wel de nodige maatregelen’, vulde Pauline Schuyt van het rechtenbestuur aan. ‘We hebben al geëxperimenteerd met het verruimen van de openingstijden. Het bleek dat studenten eigenlijk altijd om dezelfde tijd komen: tussen elf en twee uur. We gaan nu kijken of het handiger is om op andere momenten dan nu het geval is, het OIC te openen.’
De wachttijden zijn volgens Schuyt vooral in de maanden januari en augustus erg lang. ‘Dat is logisch vanwege het bindend studieadvies. De tweedejaars bsa komt nu pas in maart, dat is universiteitsbreed afgesproken. Dat zorgt alvast voor wat spreiding. Er is ook al een extra studieadviseur aangetrokken.’
Verder komt er dit studiejaar nog een facultaire faciliteitenenquête. ‘En universiteitsbreed wordt er een enquête over studieadviseurs voorbereid. In juni heb ik een “heidag” met de studieadviseurs en dan bespreek ik ook de zaken die door jullie naar voren worden gebracht.’
Snel: ‘Het zou ook fijn zijn als je kunt switchen van studieadviseur. Dan kun je om een second opinion vragen. Niet alle adviezen die studenten krijgen, zijn bevredigend. Het scheelt al als studenten niet op naam maar op studierichting gekoppeld worden aan een adviseur.’
‘Ik krijg van studenten te horen dat de adviseurs geen antwoord hebben op hun vragen’, vertelde Gosia Szymaniak van LVS. ‘Dan zeggen ze: “Zoek het zelf maar uit bij je op opleiding.”’
Snel stelde dat ook studenten die nog onder de vierjaarstermijn vallen lang niet altijd snel terecht kunnen bij een studieadviseur. Van deze studenten vervallen na vier jaar inschrijving bij de bachelor de tentamencijfers. ‘Studenten in de gevarenzone krijgen voorrang’, reageerde Schuyt verrast. ‘Juist de studenten die onder de vierjaarstermijn vallen, hebben vaste tijden waarop ze kunnen komen.’ Snel: ‘In de praktijk pakt dit toch echt anders uit.’ Schuyt: ‘Dat komt dan vooral doordat studenten op die tijdstippen gewoon niet komen opdagen.’

Deel dit bericht:

Nieuws

Strijd tegen schurft

De GGD Hollands Midden (in Leiden) krijgt sinds twee jaar opvallend veel studenten met …

20 Mei 2015