'Totale nieuwbouw is niet te betalen'

10 December 2014

Een nieuwe Humanities Campus komt langzaam dichterbij. ‘Als eerste zal het P.J. Veth-gebouw gerenoveerd worden, zodat we dat kunnen gebruiken als wisselpand.’

Volgende week bespreekt het college van bestuur de toekomst van het WSD-complex, in combinatie met een notitie van de afdeling vastgoed en de faculteit Geesteswetenschappen. Daarin staat hoeveel vierkante meter er nodig is, en hoeveel budget er kan worden vrijgemaakt.
‘De maximale ruimtebehoefte is groter dan het beschikbare budget’, weet Jolanda Riel, portefeuillehouder bedrijfsvoering van de faculteit geesteswetenschappen. De Universiteitsbibliotheek en het Arsenaal blijven sowieso staan. Het WSD-complex omvat verder momenteel de gebouwen Lipsius, Johan Huizinga, Reuvensplaats, P.J. Veth en de gebouwen ten noorden en zuiden van de UB aan de Witte Singel. Riel: ‘Totale nieuwbouw is niet te betalen, dus het zal altijd een mengvorm worden. Maar een grondige renovatie van een gebouw, waarbij alleen het skelet blijft staan, kan ook een nagenoeg nieuw pand opleveren.’
Als het college tot een conceptbesluit komt, kan de verdere planvorming in januari beginnen. ‘Dan moeten we de volgorde bepalen’, zegt Riel. ‘Als eerste zal het P.J. Veth-gebouw gerenoveerd worden, zodat we dat kunnen gebruiken als wisselpand.’ Dat ligt aan de Nonnensteeg, naast het Academiegebouw. Medewerkers en studenten van het WSD-complex moeten tijdens de verbouwing namelijk kunnen werken. ‘Het is niet zoals bij de faculteit wiskunde en natuurwetenschappen, waar een nieuw gebouw naast het bestaande gebouw gezet wordt. Hier kan men pas écht aan de slag, als het P.J. Veth gerenoveerd is.’ In de conceptbegroting is tot 2018 alvast 35 miljoen euro gereserveerd voor het project. MVW

Deel dit bericht:

Nieuws